/oja je FiPa ge akvatorija .ad Prvoga s

9 vojnoQe sQislu juŁni dio istočnoK .adrana predstavljao je njeKovu najslabiju točku 3toci 1ljet i 0astovo lako su se QoKli pretvoriti u pola^išna uporišta ^a operacije na obali

(%N-.)0 8%8-É - ToZNeWRMÐEV M MWXVEžMZEÐ 4VZoKE WZNeXWOoK VEXE

2022-06-05T07:00:00.0000000Z

2022-06-05T07:00:00.0000000Z

Vecernji List

https://vecernjilist.pressreader.com/article/282144999985935

Analiza

adranski bazen predstavlja je duboko uvučen u europski inent.Samimtimesepo- skom cijom avc em sjever-jug, kojijepove zivaoostatak Sredoz emljasaPadskom nizinom daljesunut rašnjostiEurope ,upovijesti ostvarivao značajan promet oko 400 Nm, razdaljina od istočne zapa la Jadr ans puno je kraća i kreće se od 0 Nm pa je komunikacija između njegovih istočnih i zapadnih obala bila kratine šezahtjevna .Jadransko je sa Jons em spoj eno svega Nm široki prolazom Otrantskimvratima,koj ipredstavlja najbliži spoj Apeninskog poluotoalka za razliku zapa le Jadr ana s dobrom povezanošću sa svojim zaleđem. Istočna obala je razvedena, ali su njezine veze sa zaleđem tijekom povijesti otežavale planine i - maunut rašnjosti.Norazvedenos istočne obale pogodovala je razvoju rut te izgr adnj ojni istani štaisidr išta. =načaj Jadrana kao trgovačke povezniceMediteranasunut rašnjosti eur kont ine epoz lisu još u . st. pr. .r. grčki trgovci koji suzaosiguranjesvojihplovidbenih podigli trgovačke kolonije. Pojavom RimskogCarstvainjegovim širenjem na istok raste trgovački i vojni značaj Jadranskog mora, koje u konačnici cijelo potpada podvlastRima.Biojetojediniputupovijestidasejednasila mogla pohvaliti vlašću nad obje obaleJadrana.Tekjepojavom 0letačke Republike u . st. nova pomorska sila, zahvaljujući jakoj mornariciisvojim posjedimana istočnoj obali, uspjela pod svojom vlasti stoljećima održavati i nadzirati ovu značajnu žilu kucavicu (urope, kojoj je u konačnici i imalazahvalitinasvom prosperitetu. Propast 0letačke Republike 1 . godine označila je stupanje na scenu dviju novih sila čija će dominacijanadJadranom potrajatisvedokrajaPrvogasvjetskog rata. 'ok je Austrija nakon propasti 0letačke Republike 1 . te nakon kratkogprekidafrancuskevladavine 1 1 . naslijedila mletačke posjede i zagospodarila istočnom obalom Jadrana, na njegovim zapadnim obalamatrajaojeprocesstvaranja talijanske države koja je kao nacionalna država u punom smislu zaživjelatek1870.godine.Timesuobale Jadrana ostale podijeljene između dvije europske sile .raljevine Italije i Austro-Ugarske 0onarhije.

hr-hr