U samom svjetskom vrhu

2022-09-03T07:00:00.0000000Z

2022-09-03T07:00:00.0000000Z

Vecernji List

https://vecernjilist.pressreader.com/article/282810720099273

TEMA BROJA

Zahvaljujući svojoj viziji i fokusirajući se upravo na dizajn kao temelj razvoja, Tomislav Knezović u samo deset godina ostvario je uspjeh nezapamćen na domaćoj sceni. Kombinirajući kvalitetne materijale i kvalitetan dizajn, Prostoria je razvila prepoznatljiv dizajn koji se temelji na kvaliteti, udobnosti i estetskoj autentičnosti. Pionirski poslovni pothvat Prostorije prepoznala je struka, ovjenčavši je brojnim nagradama, ali, ono što je još važnije, prepoznala ga je i publika. AMBIENTA, 49. medunarodni sajam namjeStaja. unutarnjeg uredenja i prateCe industrije, odr2at Ce se od 13. do 16. listopada na Zagrebaokom velesajmu. Novosti iz drvno-preradivadke industrije i proizvodnje predstavit de se kroz zanimljive i komplementarne teme isprepletene u jednu zaokruZenu cjelinu: NamjeStaj i unutarnje uredenje to industrijski program, Design Zona, Gradenje i opremanje, Art Fair Zagreb i Horeca. U pripremi je tematski cjelovit i kvalitetan struoni program iz kojeg izdvajamo skup Hrvatske komore afhitekata uz sudjelovanje renomiranih strucnjaka. /1/4<o traZite inspiraciju za uredenje iii redizajn vaSeg d Dma. clolazakil2a_Ambientu nnta_ocilitna_prilike brojne pogodnosti. Posjetite nas u paviljonu 5 Zagrebadkog velesajma! Vise informacija potra2ite na naSoj web stranici i druStvenim mreZama. Radujemo se susretu s vama!

hr-hr