Publication:

Ordinacija.hr - 2021-05-22

Data:

Provjerite kako kontrolirate svoju astmu

DOBRO JE ZNATI...

U Hrvatskoj, procjenjuje se, do 250 tisuća osoba boluje od astme, a svaki drugi od njih (56%), ima nekontroliranu bolest, što ima posljedice ne samo za bolesnika već i za njegovu obitelj, zdravstveni sustav, ali i ekonomsku situaciju, istaknula je Marina Lampalo, dr. med., specijalist internist, subspecijalist pulmologije. U skladu s promicanjem odgovornog stava prema kontroli astme, na stranicama Zaklade „Hrvatska kuća disanja“dostupan je upitnik koji pacijentima može pomoći da procijene koliko kvalitetno pristupaju liječenju i kontroli bolesti. Iz njega se, primjerice, vidi kako bolesnik koji u godini dana treba više od tri pakiranja lijeka ili više od tri kanistara SABA inhalatora, ne postiže kontrolu nad bolešću i smatra se rizičnim pacijentom.

Images:

Categories:

Paid Magazines

© PressReader. All rights reserved.