Publication:

Ordinacija.hr - 2021-05-22

Data:

Odgovara: Kristijan Đula, dr. med.,

HALO, DOKTORE

Što se tiče tahikardije koju opisujete, najbolje bi bilo da se u slučaju da se ponovi snimi najobičniji 12-kanalni EKG u najbližoj zdravstvenoj ustanovi (ključno je da osjećate tahikardiju dok se snima pretraga!). Tako će se dobiti predodžba o čemu se točno radi, a onda se mogu planirati daljnji dijagnostičko-terapijski postupci. Zasad ne bih tahikardiju dovodio u vezu s nekom od srčanožilnih bolesti. No svakako treba imati na umu vašu genetsku predispoziciju za srčanožilne bolesti, kao i nalaze masnoća u krvi, zbog čega smatram da je potrebno procijeniti imate li nasljedni oblik dislipidemije (tzv. obiteljska hiperkolesterolemija). Da zaključim, preporučujem učiniti pregled kardiologa koji bi vas onda nastavio pratiti i liječiti.

Images:

Categories:

Paid Magazines

© PressReader. All rights reserved.