Publication:

Ordinacija.hr - 2021-05-22

Data:

Oni koji studiraju uz rad odgovorniji su i postižu bolje rezultate na ispitima

CJELOŽIVOTNO UČENJE JE BUDUĆNOST

Prof. Zvonko Agičić, pročelnik Poslovne škole Libertas

Libertas međunarodno sveučilište posebnu pažnju posvećuje studentima koji studiraju uz rad i takvi studenti u znatnom postotku upisuju naše studijske programe. Konkretno, u ovom trenutku oko 20% studenata preddiplomskih studija i 75% studenata diplomskih studija studira uz rad. Interesantno je napomenuti da smo na temelju naših iskustava i analize koju smo proveli došli do spoznaje da studenti koji studiraju uz rad u pravilu pokazuju veću odgovornost prema nastavnom procesu i obvezama u sklopu nastave, a i rezultati na ispitima su im bolji od prosjeka. Također, u organizacijskom smislu nastavni proces prilagodili smo upravo potrebama i mogućnostima tih studenata i to na način da je nastava organizirana u poslijepodnevnim i večernjim satima te subotom, a postoji i mogućnost konzultativne nastave te su nastavnici na raspolaganju našim studentima putem online komunikacije u sadašnjim epidemiološkim uvjetima. Posebno želimo istaknuti da prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku, fakultetska diploma u Republici Hrvatskoj donosi 60% veću plaću od plaća isplaćenih radnicima sa srednjom stručnom spremom, a prema našem istraživanju koje smo proveli nad našim alumnijima, taj postotak je i veći, odnosno naši studenti zarađuju 81,7% više u odnosu na srednju stručnu spremu. Dakle, razvidno je da naši studenti po završetku studija relativno brzo i lako pronalaze dobro plaćene poslove te je to jedan od osnovnih razloga naše uspješnosti pri upisu novih generacija studenata na raznim studijskim programima. Drugi razlog zbog čega zaposleni upisuju fakultet jest i mogućnost internog napredovanja u matičnim organizacijama i institucijama, zahvaljujući mogućnosti stjecanja višeg stupnja obrazovanja na diplomskim i postdiplomskim studijima. Upravo prateći i takve potrebe razvili smo diplomske i poslijediplomske studijske programe koji omogućavaju stjecanje onih kompetencija i specijalističkih znanja koji su neophodni za napredovanje u karijeri, a posebno za zaposlenike na upravljačkim pozicijama. Pored već etabliranih stručnih i sveučilišnih diplomskih studija, tu prije svega mislimo na specijalistički poslijediplomski sveučilišni studij menadžmenta kvalitete u zdravstvu kao i doktorski studij međunarodnih odnosa, ali i novi sveučilišni diplomski studij fizioterapije za koji u ovom trenutku vlada posebno veliki interes.

Images:

Categories:

Paid Magazines

© PressReader. All rights reserved.