Poremećen proces disanja i gutanja

2022-04-23T07:00:00.0000000Z

2022-04-23T07:00:00.0000000Z

Vecernji List

https://vecernjilist.pressreader.com/article/281951726372953

HALO DOKTORE

Ž, 29 g. U 7.mj. preboljela mononukleozu. Zdrava. Molim savjet zbog otežanog gutanja već godinu dana. Od 1.9. sve blendam. Osjećam strano tijelo u grlu. Kad progutam, nešto “kvrcne” u jednjaku. Smeta mi gazirano. ORL - nealergijski rinitis, kihanje, jaka devijacija septuma, veća nosna konha, adenoidne vegetacije 90%. Velik broj eozinofila u nosu (40%). MR mozga, Rtg jednjaka i Akt gutanja-uredno. Uredan EGDS, kardija slabije zatvara. Nema znakova EOE, ni histološki. Manometrija: “Gornji sfinkter jednjaka se nalazi na 21,5 cm. Tlak GJS u mirovanju iznosi 40mmhg-normotenzivan sfinkter. Donji sfinkter na 45,4 cm. Tlak DJS u mirovanju iznosi 13mmhg-normotenzivan sf. Test vodom CFV 100cm/s, DCI 175mmhg/ scm, DL 6,5s, NP 3,1cm, IRP-2MMHG. Mwt-bez adekvatne post-kontrakcije. Test kašicom CFV 4,4cm/s, DCI 79 mmhg/s/cm, DL 5,0S, NP 3,1cm. Oba sfinktera normotenzivna u mirovanju. Integrirani relaksacijski tlak Djs-uredan. Obzirom na nizak DCI u svim gutljajima(sum. 175mmhg/ scm)prema Chicago kl. radi se o inefektivnom motilitetu. Uredan nalaz PH Metrije,kiseli refluks ne seže do proks. jednjaka.” Kako u brisu nosa ima puno eozinofila, a biopsijom jednjaka isljučen je EOE? Treba li ponoviti biopsiju? Zašto je akt gutanja uredan, a manometrija nije?

hr-hr