Publication:

Slano & Slatko - 2021-05-15

Data:

BAZGA sva pomoć koju od prirode trebate

Plodovi Prirode

Bazga je grmolika biljka za koju bi svatko poželio da raste pokraj njegove kuće. Ne bez razloga jer je ona stoljećima jamčila dobro zdravlje svima koju su je upotrebljavali u kućanstvu, bilo kao čaj, sirup ili na neki drugi način O njezinoj ljekovitosti pisao je i glasoviti Kneipp, njemački pučki liječnik koji je preporučivao da je ljudi posade na svojoj okućnici. Svi dijelovi bazge – korijen, kora, list, cvat i plod – od davnina se u prvom redu koriste u ljekovite svrhe. U najširoj upotrebi ipak je cvijet, od kojeg se priprema legendarni sirup ili se suši za čaj. Cvjetovi, namijenjeni sušenju za čaj, beru se dok se još nisu sasvim otvorili. Zreli plodovi bazge koriste se u prehrani, termički obrađeni, i to za pravljenje pekmeza, voćnog soka, kompota, likera i bazginog vina. Od ove ljekovite biljke ponajprije se upotrebljava cvijet, koji se suši za čaj. Cvjetovi, namijenjeni sušenju za čaj, beru se dok se još nisu sasvim otvorili. Zreli plodovi bazge koriste se u prehrani, termički obrađeni, i to za pravljenje pekmeza, voćnog soka, kompota, likera i bazginog vina. Važno je znati da nedovoljno zreli plodovi i listovi bazge sadrže toksični sambunigrin, spoj koji sadrži cijanovodik. Do trovanja može doći zato što se cijanidni ion veže za hemoglobin u krvi, čime sprečava vezanje kisika. Stoga nezrele plodove u sirovom stanju treba izbjegavati.

Images:

Categories:

Paid Magazines

© PressReader. All rights reserved.