Publication:

Vojna Povijest - 2021-04-05

Data:

Karlovačka građanska garda

Povijest Svijeta

Iako smo tek u veljači u muzeju ugostili pripadnike Karlovačke građanske garde i tom prilikom primili vrijedne poklone za muzej, kontakti s ovom povijesnom postrojbom traju već nekoliko godina. Nažalost, zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa tek smo sada pronašli zajednički termin za realizaciju ovoga projekta, poklona povijesne odore Karlovačke građanske garde za stalni postav Muzeja vojne i ratne povijesti. Ova aktivnost dolazi u vrijeme kada Garda slavi 25. godišnjicu ponovnoga ustroja, a posjet Pakracu uslijedio je neposredno nakon završetka izložbe o povijesti Garde – „Gradu s ljubavlju“, koja je od 11. siječnja do 5. veljače ove godine bila postavljena u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“u Karlovcu. Uz odoru, knjižnici muzeja poklonjena je fotomonografija o ovoj povijesnoj postrojbi, u kojoj između ostaloga piše: „U zapisniku Gradskog magistra iz 1768. godine nalazi se upisan kapetan Garde kao gradski senator, iako se pretpostavlja da je Garda osnovana 1765. ili 1766. godine, ali točan datum nije poznat. Pod zapovjedništvom kapetana Ferdinanda Pogačnika 1800. godine Garda je imala 180 momaka. Zadaci pripadnika Karlovačke garde bili su: održavanje javnog reda i mira u gradu, obilaziti noću krčme i svratišta, otpratiti prosjake i skitnice u zavičajnu općinu, pratiti pod naoružanjem na stratište osuđenike na smrt, pomagati građanima prilikom elementarnih nepogoda, čuvati grad od požara, u slučaju ratne opasnosti staviti se na raspolaganje obrani grada te sudjelovanje u svim svečanostima koje se održavaju u gradu. Nastankom novih političkih prilika i uvođenjem apsolutizma oko 1851. godine, garda se gasi. Sljedećih 145 godina o Karlovačkoj građanskoj gardi nema zapisa. Prvu inicijativu za obnavljanjem Karlovačke građanske garde dao je Ivan Mrljak svojim tekstom u listu ‘Frankopan’ 2. prosinca 1991. godine. Ratna razaranja u Hrvatskoj početkom 1990-ih godina nisu zaobišla ni Karlovac, stoga je osnivanje Garde zaustavljeno. Nakon završetka Domovinskog rata na inicijativnom sastanku u nazočnosti 27 pripadnika 110. brigade Hrvatske vojske; 18. siječnja 1996. godine usvojen je Prijedlog o osnivanju i djelovanju Karlovačke građanske garde. Odluku o osnivanju, ustroju i djelovanju Karlovačke građanske garde donijelo je Gradsko vijeće 17. lipnja 1996. godine te ju objavilo 18. lipnja 1996. godine u ‘Glasniku’ br. 6. Prvo postrojavanje bilo je na sam Dan grada Karlovca 13. srpnja 1996. godine.“Uz ovaj kratki presjek povijesti postrojbe i uz čestitke na godišnjici, želimo da im se nikad više ne ugasi plam, a iz planova koje su nam predočili vjerujemo da će tako i biti. Jedna od budućih aktivnosti tako je vezana i za grad Pakrac i veliku smotru povijesnih vojnih postrojbi koju planiramo zajedno realizirati. No o tome u nekome od sljedećih brojeva „Vojne povijesti“.

Images:

Categories:

Vojna Provijest

© PressReader. All rights reserved.