Publication:

Vojna Povijest - 2021-04-05

Data:

Švedska bajuneta

Militarija

Švedska kometna bajuneta sa viskom iz 1896. Doznaj više: 34103695

Images:

Categories:

Vojna Provijest

© PressReader. All rights reserved.