Publication:

Vojna Povijest - 2021-06-05

Data:

Godišnjica smrti rimskoga cara Nerona

Aktualno

Rimski car Neron ušao je u povijest kao jedan od najgorih rimskih careva. Rođen je 37. godine u gradu Anziju, na obali regije Lacij u Italiji. Na vlast ga je postavila majka Agripina, i to nakon što je otrovala svojega supruga cara Klaudija. Na početku svoje vladavine dobio je većinsku potporu pretorijanaca, nagovijestio je obnovu izvornoga Augustova državnog uređenja i pridobio je Senat na svoju stranu. Jedan od najpoznatijih događaja njegove vladavine bio je požar koji je 64. godine veliki dio Rima pretvorio u pepeo. Kasnije se Neronu pripisivala krivnja za požar jer je navodno zapalio grad kako bi mogao početi graditi novi najljepši grad s novom kraljevskom palačom. Za podmetanje požara Neron je optužio kršćane koji su u to doba činili manjinu u Rimu, a danas se smatra da je požar potekao upravo iz kršćanskih četvrti. No ipak, Rim je nakon požara urbanistički postao mnogo sređeniji grad, a podignuta je i Neronova Zlatna palača („Domus Aurea“) u kojoj se nalazio njegov kip u liku boga Sunca. Neron se prepuštao razuzdanomu načinu života i tiraniji, i po tome nije bio usamljeni primjer na prijestolju Rima, pa su tako skupi ratovi i veliki troškovi raskošnoga života brzo ispraznili državnu blagajnu. Često je nastupao kao glumac, pjevač i svirač u kazalištu. Zbog općega nezadovoljstva protiv njega je stvorena urota, a nakon otkrića urote Neron je dao pogubiti ne samo urotnike, nego i one koje je smatrao prijetnjom svojemu položaju. Tijekom njegova izbivanja u Grčkoj urotnici su u rimskim provincijama Galiji, Hispaniji i Germaniji sve više zagovarali smjenu cara, a Senat ga je proglasio neprijateljem rimskoga naroda. Na povratku u Rim Neron je osuđen na smrt batinanjem. Smatra se da je Neron 9. lipnja 68. u Rimu počinio samoubojstvo. Bio je posljednji car iz julijevsko-klaudijevske obitelji. Nakon njegove smrti izbila je borba za prijestolje, a Nerona nasljeđuje Servije Sulpicije Galba.

Images:

Categories:

Vojna Provijest

© PressReader. All rights reserved.