Publication:

Vojna Povijest - 2021-06-05

Data:

Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941. – 1945. u drugome izdanju knjige

Drugi Svjetski Rat

Tekst: Danijel Frka

Knjiga „Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941. – 1945.“autora Danijela Frke, Josipa Novaka i Siniše Pogačića izišla je iz tiska u travnju 2021. godine kao najnovije izdanje nakladničke kuće Školska knjiga iz Zagreba. Dvadesetak godina nakon prvoga izdanja knjige „Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941. – 1945.“, na nagovor mnogih suradnika, entuzijasta i povjesničara, a prvenstveno izdavača Školske knjige, autori su se prihvatili rada na drugome, proširenome i dopunjenome izdanju. Prvo izdanje knjige objavljeno je još 1998. godine u ediciji biblioteke „Krila“nakladnika P. C. grafičke usluge, Zagreb, a iste godine kod istoga nakladnika objavljen je i separat (tekstualni dodatak) na engleskome jeziku, „Air Force of the Independent State of Croatia 1941-1945“. Potom je knjiga 2000. godine doživjela svoje francusko izdanje, „La force aérienne Croate 1941-1945“, u ediciji Lela Presse – „Historie de l’aviation No10“, Avions/Jets. Pozitivne kritike prvoga izdanja bile su dodatni motiv autorima da nastave sa svojim istraživačkim radom. Osim toga, izdavačka kuća Školska knjiga prepoznala je knjigu kao projekt vrijedan pažnje i uvrstila ga u svoj izdavački program, kao izravan poticaj autorima za početak rada na novome izdanju. Činjenica je da su se proteklih godina u javnosti pojavili razni dosad nepoznati materijali o Zrakoplovstvu NDH-a, kako dokumentarni tako i fotografski, što se može zahvaliti Hrvatskomu državnom arhivu te nekolicini hrvatskih i inozemnih istraživača koji su objavili više knjiga i publikacija koje obrađuju pojedine dijelove zrakoplovne povijesti u vrijeme postojanja NDH-a. Bila je to prilika za autore da obogate sadr žaj novoga izdanja knjige i čitateljima pruže cjelovitu informaciju o kratkotrajnome, ali za hrvatsku vojnu povijest ipak važnomu Zrakoplovstvu Nezavisne Države Hrvatske. Knjiga je u cijelosti temeljena na sačuvanoj povijesnoj građi, koja se jednim dijelom nalazi u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu, dok se drugi dio dokumentarne građe čuva u Vojnoistorijskome arhivu u Beogradu. Još u vrijeme objavljivanja prvoga izdanja autori su vjerovali da će im biti omogućen uvid u svu raspoloživu arhivsku građu. Naime, kako je već spomenuto, velik dio arhive NDH-a (Zrakoplovstva NDH-a) nakon rata je prenesen u Beograd i većim dijelom pohranjen u Vojnoistorijskome institutu u Srbiji. Prema neprovjerenim izvorima, ta arhivska građa navodno je uništena u NATO-ovim bombardiranjima Beograda 1999. godine. U takvoj situaciji, pri obradi teksta za knjigu, autori su se morali osloniti na dostupne izvore, tj. na podatke iz knjiga koje su u međuvremenu objavljene na tu temu, pri čemu posebno treba istaknuti knjigu „Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941. – 1945.“autora Vojislava Mikića te knjige više renomiranih autora kao što su Boris Ciglić, Dragan Savić, Milan Micevski, Aleksandar Ognjević i drugi. Također, važno je spomenuti knjigu „Hrvatsko ratno zrakoplovstvo u Drugome svjetskom ratu“Tihomira Likse i Danka Čanka te knjigu „Zapisi legionara“autora Maria Raguža. Za razliku od prvoga izdanja knjige kada su autori imali priliku najveći dio fotografija i priča presnimiti i prikupiti od zrakoplovaca, živih sudionika navedenih događaja, dvadeset godina kasnije ta se situacija bitno izmijenila i živih sudionika gotovo da više nema. No u proteklome razdoblju od dvadeset godina digitalizacijom arhivske građe ona je postala lakše dostupna i brže se može pretraživati, što je autorima u radu na drugome izdanju pomoglo da pouzdano i precizno prikažu i raščlane pojedine događaje i okolnosti koje su do njih dovele. Autori nisu imali namjeru baviti se politikom i političkom ocjenom događaja iz razdoblja od 1941. do 1945. godine, nego objektivno prikazati kratku povijest Zrakoplovstva NDH-a. Autori su u predgovoru istaknuli da su potpuno svjesni svih ratnih zločina koji su se dogodili tijekom Drugoga svjetskog rata i da ih osuđuju bez obzira na to tko ih je i gdje počinio. Istražujući ratnu povijest Zrakoplovstva NDH-a, autori su bili potpuno svjesni da njihova knjiga nije zamišljena da bude konačno djelo koje obrađuje tematiku Zrakoplovstva NDH-a, nego kao poticaj drugim istraživačima hrvatske zrakoplovne povijesti da nastave s istraživanjima i, što je jednako važno, objavljuju rezultate svojih istraživanja. Jedino tako moguće je za budućnost sačuvati ovu značajnu stranicu zrakoplovne povijesti. Kratak opis knjige Knjiga je tvrdoga uveza, velikoga formata i ima 487 stranica. Tiskana je na kvalitetnome polusjaj Ujutro 21. kolovoza 1944. Dornier Do-17E broj 0303 iz 3. ZJ-a 1. ZS-a poletio je s uzletišta Borongaj radi oružanoga izviđanja opkoljenoga sela Hercegovac. Blizu Velikih Zdenaca zrakoplov je pogođen vatrom sa zemlje u lijevi spremnik goriva te ga je pilot, stožerni narednik Branko Sirovec, prinudno spustio na pomoćno uzletište u Daruvaru. Zrakoplov je kasnije podignut i pomoću tenka Hotchkiss odvučen uz rub uzletišta gdje je rastavljen i prenesen u Zagreb. Na trupu zrakoplova vidi se znak vraga, koji se susreće i na lovcima Fiat G.50. (M. Jeras) nom papiru, sadrži oko 400 fotografija, velikim brojem fotografije i ilustracije u boji, te 63 profila zrakoplova u boji. Zahvaljujući susretljivosti Hrvatskoga državnog arhiva, Muzeja vojne i ratne povijesti Pakrac te brojnih istraživača hrvatske zrakoplovne povijesti, drugo izdanje sadrži i velik broj dosad neobjavljenih fotografija. Knjiga je podijeljena u šest poglavlja. U prvome poglavlju „Ratno zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske“čitatelji se upoznaju s okolnostima koje su dovele do tragičnoga Travanjskog rata 1941. godine, raspada Kraljevine Jugoslavije te do osnivanja Nezavisne Države Hrvatske i njezina ratnog zrakoplovstva. Prikazani su organizacija i djelovanje Zrakoplovstva NDH-a kroz sve ratne godine – od prvih letova i ratnih djelovanja u ljetnim mjesecima 1941. godine protiv ustanika u Hercegovini, preko borbi sa snagama NOVJ-a i velikih ratnih operacija 1942./1943. godine u središnjoj i jugoistočnoj Bosni, pokušaja presretanja savezničkih zrakoplova, pa do tragičnoga raspleta i raspada na koncu rata. Detaljno su opisani procesi na bave ratnih zrakoplova za potrebe Zrakoplovstva NDH-a, što je ovisilo isključivo o volji tadašnjih saveznika Italije i Njemačke i njihovim prioritetima te političkim i vojnim interesima. Pritom je NDH redovito bio u podređenome položaju, što se ogledalo i u činjenici da je od njemačkih „saveznika“morao kupovati zrakoplove bivšega Vazduhoplovstva vojske Kraljevine Jugoslavije, zaplijenjene u Travanjskome ratu. Nema sumnje da je NDH bio žrtva tih interesa te su nakon kapitulacije Italije i isporuke ratne pomoći, u obliku vojne opreme i suvremenih lovačkih zrakoplova, u prvome redu ovisile o trenutačnoj ratnoj situaciji i njemačkim planovima na hrvatskome i južnoeuropskome bojištu. Zrakoplovstvo NDH-a u četiri godine svojega postojanja izraslo je u glavnoga saveznika Luftwaffe na području bivše Jugoslavije. Iako opremljeno većim brojem zastarjelih zrakoplova, ono je snagama NOVJ-a predstavljalo opasnoga protivnika koji im je nanosio značajne gubitke. S druge strane, zrakoplovstvo je podnijelo na svojim leđima teret ukupne ratne situacije na području NDH-a, koju su obilježile neprekidne borbe s partizanskim snagama na cijelome njegovu teritoriju, a povremeno i izvan njega. Prijevoz vojnika, ranjenika i streljiva, sanitetskoga materijala i hrane zračnim putem postao je tijekom ratnih godina jedan od glavnih zadataka Zrakoplovstva NDH-a. Višegodišnje namjerno zanemarivanje, pa i omalovažavanje njemačkih i talijanskih saveznika unatoč stalnim naporima da ispuni postavljene zadatke, nije Zrakoplovstvu NDH-a donijelo toliko očekivanu i traženu modernizaciju. Umjesto suvremenih lovaca, njemački saveznik je vojnomu zrakoplovstvu doslovno nametnuo i prodao zastarjele i neupotrebljive lovačke zrakoplove, poput isluženih francuskih lovaca Morane MS.406 koji se ni u kojemu smislu nisu mogli mjeriti sa suvremenim savezničkim zrakoplovima koji su se od druge polovice 1943. godine počeli pojavljivati nad prostorom bivše Jugoslavije. Pa i u borbama sa suvremenim lovcima Messerschmitt Bf-109G koje je Zrakoplovstvo NDH-a dobilo prije kraja rata, Saveznici su gotovo uvijek odnosili pobjedu. Zrakoplovstvo NDH-a došlo je do izražaja u velikim zajedničkim ratnim ofenzivnim operacijama protiv snaga NOVJ-a tijekom 1942. i 1943. godine kada su bez opasnosti od susreta sa savezničkim lovcima stari Bregueti i Potezi te moderniji bombarderi Caproni i Blenheim bili dovoljno učinkoviti da partizanima nanesu ozbiljnije gubitke. Iako se iz redova Hrvatske lovačke legije nakon sloma Istočnoga bojišta vratio u Hrvatsku niz iskusnih pilota, od kojih su neki preuzeli zapovjedništva nad lovačkim i bombarderskim jatima u Zrakoplovstvu NDH-a, to nije bilo dovoljno da vojno zrakoplovstvo postane značajniji faktor u zračnoj obrani NDH-a. Naoružavanje suvremenim lovcima Messerschmitt Bf-109G uslijedilo je prekasno i u premalim količinama da bi imalo ikakvoga utje

Images:

Categories:

Vojna Provijest

© PressReader. All rights reserved.