2ENZIÊM VEXRMO TSZMNIWXM

%Lilej je bio voÔa 1irmidonaca i najveÊi od sviL KrčOiL ratniOa Ood 8roje &io je sin Oralja 4eleja i morsOe nimJe 8etide

2023-03-05T08:00:00.0000000Z

2023-03-05T08:00:00.0000000Z

Vecernji List

https://vecernjilist.pressreader.com/article/281994676699517

Stari Vijek

i heroja, ti junaci iz stvarnog života mogli djelovati kao posrednici između bogova i ljudi. $ upravo među takve heroje spada $hilej, a koji je opisan u omerovoj „Ilijadi³, jednoj od najstarijih i najbolje ispričanih priča ikada na temu ljubavi i rata. U toj epskoj priči saznajemo o mnogim ratnicima, ali ovo je, dakako, priča $hileju, jednom od najvećih ratnika, ako ne i najvećem, svjetske povijesti. $hilej je bio vođa Mirmidonaca i najveći od svih grčkih ratnika kod Troje. Bio je sin kralja Peleja i morske nimfe Tetide, a u „Ilijadi“se naziva „lakonogim“i hvali se njegovo pjevačko umijeće. 2dgajao ga je dobrodušni kentaur Hiron, a prognani kraljević Patroklo postao mu je najboljim prijateljem. Poznato je da mu je još kao tinejdžeru ponuđen izbor dug život u anonimnosti ili kratak život i slava. 2dabrao je slavu pa je sa ostalim *rcima otplovio pod Troju. 2ndje se, međutim, u devetoj godini rata posvađao s $gamemnonom te se više nije želio boriti, a u boj se vratio tek kad je Hektor ubio njegova voljenog Patrokla. 2buzet srdžbom, osvetio se tako što je ubio velikog trojanskog ratnika ektora i vukao mu tijelo oko zidina Troje. Napokon ga je ubio trojanski princ Paris uz pomoć boga $polona. Najpoznatija legenda o $hileju – o njegovoj kobnoj, smrtonosnoj peti – zapravo je priča koja je nastala vrlo kasno. U ÄIlijadi³ i Ä2diseji³ $hilej nije nepobjediv, samo je iznimno nadaren za borbu. $li u godinama poslije omera pojavio se niz mitova koji su objašnjavali ili razrađivali $hilejevu nepobjedivost. U jednoj popularnoj inačici božica Tetida uronila je $hileja u rijeku Stiks kako bi ga učinila besmrtnim, što joj je uspjelo posvuda osima na onom mjestu na peti za koje ga je držala. Porijeklo imena Ahilej Pločice u linearu B potvrđuju osobno ime $chilleus u oblicima a-ki-re-u i a-ki-re-Ze, pri čemu je potonji dativ prvoga. Ime je postalo popularnije, postalo je uobičajeno ubrzo nakon sedmog stoljeća prije nove ere i također je pretvoreno u ženski oblik ਝȤȚȜȜİȓĮ $chilleta , potvrđeno u $tici u četvrtom stoljeću prije nove ere i, u obliku $chillia , na steli u Halikarnasu kao ime gladijatorice koja se bori s "$mazonkom.³ $hilejevo ime može se analizirati kao kombinacija ichos "nevolja, bol, tuga, tuga" i lays "ljudi, vojnici, nacija" , što rezultira protoformom $kht-lƗuos ili "onaj koji ima nevolju naroda" te "onaj čiji narod ima nevolju." Tuga ili nevolja ljudi tema je koja se u ÄIlijadi³ nebrojeno puta spominje. $hilejeva uloga kao junaka tuge ili nevolje čini ironičnu jukstapoziciju s konvencionalnim pogledom na njega kao junaka klpos "slava", obično u ratu . Nadalje, *regor\ Nag\ je protumačio lays , slijedeći Leonarda Palmera, u značenju "zbor vojnika." 2vom derivacijom, ime dobiva dvostruko značenje u pjesmi kada heroj djeluje ispravno, njegovi ljudi donose nevolju neprijatelju, ali kada je pogrešno, njegovi ljudi zadobivaju ratnu tugu. Pjesma dijelom govori o pogrešnom usmjeravanju ljutnje od strane vodstva. Neki istraživači smatraju da je naziv posuđenica, vjerojatno iz predgrčkog jezika. $hilejevo podrijetlo od Tetide i sličnost njegova imena s imenima riječnih božanstava kao što su $heron i $heloj doveli su do nagađanja o tome da je $hilej staro vodeno božanstvo. Robert S. P. Beekes predložio je predgrčko podrijetlo imena, između ostalog na temelju koegzistencije -ȜȜ- i -Ȝ- u epskom jeziku, što bi moglo objasniti palatalizirani fonem ly/ u izvornom jeziku. Ahilejev opis U izvještaju Daresa Frigijca, Hefestova svećenika u Troji, $hilej je opisan kao osoba koja ima "...ve lika prsa, fina usta i snažno oblikovane ruke i noge. *lava mu je bila prekrivena dugom valovitom kosom boje kestena. Iako blagog ponašanja, bio je vrlo žestok u borbi. Njegovo je lice pokazivalo radost bogato obdarenog čovjeka." Rođenje i rane godine $hilej je bio sin Tetide, nereide i kćeri Starca s mora, i Peleja, kralja Mirmidonaca. =eus i Posejdon bili su suparnici za Tetidinu ruku sve dok Prometej nije upozorio =eusa na proročanstvo koje je izvorno izgovorila Temida, božica božanskog zakona da će Tetida roditi sina većeg od svojega oca. =bog toga su dva boga odustala od udvaranja, a Tetida se udala za Peleja. Postoji priča koja nudi alternativnu verziju ovih događaja U $polonijevoj Ä$rgonautici³ .760 =eusova sestra i žena Hera aludira na Tetidin čedni otpor =eusovim napadima, ističući da je Tetida bila toliko odana Herinom braku da je hladnokrvno odbila oca bogova. Tetidu, iako je bila kći boga mora Nereja, također je odgojila Hera, a što dalje objašnjava njezin otpor =eusovom udvaranju. =eus je bio bijesan i stoga je naredio da se ona nikada neće udati za besmrtnika. Prema nedovršenoj Ä$chilleis³, koju je napisao rimski pjesnik Stacije u 1. stoljeću nove ere, i nesačuvanim prethodnim izvorima, kada je $hilej rođen, Tetida ga je pokušala učiniti besmrtnim umočivši ga u rijeku Stiks međutim, ostao je ranjiv na dijelu tijela za koji ga je držala lijevoj peti poznata $hilova peta . Nije jasno je li ova verzija događaja bila poznata ranije. U drugoj verziji ove priče, Tetida je pomazala dječaka ambrozijom i stavila ga na vatru kako bi spalila smrtne dijelove njegova tijela. Prekinuo ju je Pelej i u bijesu je napustio i oca i sina. Niti jedan od izvora prije Stacija ne spominje ovaj općepoznati uzrok $hilejeve ranjivosti. Naprotiv, u ÄIlijadi³ Homer spominje $hileja kako je ranjen u 21. knjizi peonski junak $steropej, Pelagonov sin, izazvao je $hileja na rijeci Skamander. $steropej je bacao koplje iz svake ruke, a jednom prilikom jedno njegovo koplje okrznulo je $hilejev lakat, "izvukavši mlaz krvi³, što upućuje na $hilejevu ranjivost i na drugim mjestima, a ne samo onom vezanom uz njegovu petu. U nekoliko fragmentarnih pjesama epskog ciklusa koje opisuju junakovu smrt, nema ni traga bilo kakvom spomenu njegove opće neranjivosti ili opisa o njegovoj poznatoj slabosti u peti. Na kasnijim slikama na vazama koje prikazuju $hilejevu smrt, njegovo tijelo pogođeno je strijelom ili u mnogim slučajevima strijelama . Pelej je $hileja povjerio kentauru Hironu, koji je živio na planini Pelion, da ga odgaja. Tetida je prorekla da je sudbina njezina sina ili steći slavu i umrijeti mlad ili živjeti dug, ali bez događaja pun život u tami. $hilej je izabrao prvo i odlučio sudjelovati u Trojanskom ratu. Prema Homeru, $hilej je odrastao u Ftiji grad u Tesaliji sa svojim pratiocem Patroklom. Prema Fociju, šesta knjiga ÄNove povijesti³ Ptolemaiosa &hennosa izvještava da je Tetida na tajnom mjestu spalila djecu koju je imala s Pelejem. Kad je dobila $hileja, primijetio je Pelej, otrgla ga je iz plamena sa samo opečenom nogom i povjerila ga kentauru Hironu. Kasnije je Hiron ekshumirao tijelo Damisa, koji je bio najbrži od svih giganta, i uklonio je gležanj i ugradio ga u $hilejevo spaljeno stopalo. Ahilejev boravak na otoku Skirosu Neki posthomerski izvori tvrde da je Tetida ili, u nekim verzijama, Pelej kako bi zaštitila $hileja od rata, sakrila mladića obučenog u princezu ili barem djevojku na dvoru Likomeda, kralja na otoku Skiros. Tamo je $hilej, propisno prerušen, živio među Likomedovim kćerima, možda pod imenom Pira crvenokosa djevojka , &ercisera ili $isa "brza" . S Likomedovom kćeri Deidamijom, koju je prema Stacijevom izvještaju silovao, $hilej je tamo dobio dva sina, Neoptolema također zvanog Pir, po očevom mogućem nadimku i 2neira. Prema ovoj priči, 2disej je od proroka Kalhe saznao da $hejci neće moći zauzeti Troju bez $hilejeve pomoći. 2disej je otišao na Skiros pod maskom trgovca koji prodaje žensku odjeću i nakit te je među svoju robu stavio štit i koplje. Kad je $hilej odmah uzeo koplje, 2disej je prozreo njegovu masku i uvjerio ga da se pridruži grčkoj kampanji. U drugoj verziji priče, 2disej je uredio da se oglasi truba za uzbunu dok je bio s Likomedovim ženama. Dok su žene u panici bježale, $hilej se spremao braniti dvor, odajući tako svoj identitet. U Trojanskom ratu Prema ³Ilijadi³, $hilej je stigao u Troju sa pedeset brodova, a svaki je nosio pedeset Mirmidonaca. Imenovao je pet vođa svaki vođa zapovijedao je sa odredom od 500 Mirmidonaca Menestija, (udora, Peisandra, Feniksa i $lkimedona. Kad su *rci krenuli u Trojanski rat, slučajno su se zaustavili u Miziji, kojom je vladao kralj Telef. U bici koja je nastala, $hilej je zadao Telefu ranu koja nije htjela zacijeliti Telef se obratio proročištu, koje je izjavilo da će "onaj koji je ranjen ozdraviti." Vođen proročanstvom, stigao je u $rgos, gdje ga je $hilej izliječio kako bi mogao postati njihov vodič za putovanje u Troju. Prema drugim izvješćima u (uripidovoj izgubljenoj drami o Telefu, on je otišao $ulidi pretvarajući se da je prosjak i zamolio $hileja da mu izliječi ranu. $hilej je odbio, tvrdeći da nema medicinsko znanje. $lternativno, Telef je držao 2resta za otkupninu, a otkupnina je bila $hilejeva pomoć u zacjeljivanju rane. 2disej je zaključio da je ranu nanijelo koplje dakle, koplje ga mora moći izliječiti. Komadići koplja su sastrugani s rane i Telef je ozdravio. Prema djelu Ä&\pria³ izgubljenom dijelu epskog ciklusa koji govori o događajima iz Trojanskog rata prije $hilejeva gnjeva , kad su se $hejci željeli vratiti kući, $hilej ih je spriječio, ali je nakon toga napao (nejinu stoku, opljačkao susjedne gradove poput Pedasa i Lirnesa, gdje su *rci zarobili kraljicu Brizeidu i ubio Tena, $polonova sina, kao i Prijamova sina Troila u svetištu $polona Timbreja međutim, ljubavna romansa između Troila i Hrizeide opisana u ÄTroilus and &rise\de³ *eo൵re\ja &haucera i u ÄTroilus and &ressida³ :illiama Shakespearea srednjovjekovna je izmišljotina. Prema djelu Daresa Frigijskog ÄDaretis Phr\gii de e[cidio Trojae historia³ ÄIzvještaj o uništenju Troje³ , latinskom sažetku preko kojeg je priča o $hileju prenesena u srednjovjekovnu (uropu, kao i u starijim izvještajima, Troil je bio mladi trojanski princ, najmlađi od kralja Prijama i Hekube, njihov peti zakoniti sin ili prema drugim izvorima, još jedan $polonov sin . Unatoč svojoj mladosti, bio je jedan od glavnih vođa trojanskog rata, "konjanik" ili "kočijaš" prema Homeru. Proročanstva su povezivala Troilovu sudbinu sa sudbinom Troje i tako je upao u zasjedu u pokušaju da uhvati $hileja. Ipak, $hilej, zadivljen ljepotom i Troila i njegove sestre Poliksene, i svladan požudom, usmjerio je svoju seksualnu pozornost na mladića – koji se, odbijajući popustiti, umjesto toga našao obezglavljen na oltaru $polona Timbreja. Kasnije verzije priče sugeriraju da je Troila slučajno ubio $hilej u pretjerano gorljivom ljubavnom zagrljaju. Prema ovoj verziji mita, $hilejeva smrt dolazi kao odmazda za ovo svetogrđe. $ntički pisci tretirali su Troila kao utjelovljenje mrtvog djeteta koje oplakuju njegovi roditelji. Da je Troilo doživio odraslu dob, tvrdio je anonimni prvi vatikanski mitograf, Troja bi bila nepobjediva međutim, motiv je stariji i nalazi se već u Plautovim “Bakhidima.“ U Ilijadi Homerova ÄIlijada³ najpoznatija je pripovijest o $hilejevim djelima u Trojanskom ratu. $hilejev gnjev središnja je tema epa. Prva dva retka ÄIlijade³ glase >...@ Pjevaj, Božice, o bijesu Pelejevog sina $hileja, prokleti bijes koji je donio veliku patnju $hejcima, >...@ Homerski ep pokriva samo nekoliko tjedana desetljeća dugog rata i ne pripovijeda o $hilejevoj smrti. Počinje $hilejevim povlačenjem iz bitke nakon što ga je obeščastio $gamemnon, zapovjednik ahejskih snaga. $gamemnon je uzeo ženu po imenu Hrizeida za svoju robinju. Njezin otac Hriz, $polonov svećenik, moli $gamemnona da mu je vrati. $gamemnon odbija, a $polon šalje kugu među *rke. Prorok Kalkhas točno određuje izvor nevolja, ali neće progovoriti osim ako se $hilej ne zavjetuje da će ga zaštititi. $hilej to čini, a Kalkhas izjavljuje da se Hrizeida mora vratiti njezinu ocu. $gamemnon pristaje, ali zatim zapovijeda da mu se dovede $hilejeva bojna nagrada Brizeida, kći kralja Brizeja iz Lirnesa, da zamijeni Hrizeidu. Ljut zbog nečasti što su mu oduzeli plijen i slavu i, kako je kasnije rekao, zato što voli Briseidu , uz nagovor svoje majke Tetide, $hilej odbija boriti se ili voditi svoje trupe zajedno s drugim grčkim snagama. U isto vrijeme, gorući od bijesa zbog $gamemnonove krađe, $hilej se moli Tetidi da uvjeri =eusa da pomogne Trojancima da se učvrste u ratu, kako bi on mogao povratiti svoju čast. Dok se bitka okreće protiv *rka, zahvaljujući =eusovom utjecaju, Nestor izjavljuje da Trojanci pobjeđuju jer je $gamemnon naljutio $hileja, te potiče kralja da umiri ratnika. $gamemnon pristaje i šalje 2diseja i još dvojicu starješina, $jaksa i Feniksa. 2bećavaju da će, ako se $hilej vrati u bitku, $gamemnon vratiti zarobljenu Briseidu i druge darove. $hilej odbija sve što mu $gamemnon nudi i jednostavno tjera *rke da otplove kući kao što je i planirao. Trojanci, predvođeni Hektorom, potom potiskuju grčku vojsku natrag prema plažama i napadaju grčke brodove. Dok su grčke snage na rubu potpunog uništenja, Patroklo vodi Mirmidonce u bitku, noseći $hilejev oklop, iako $hilej ostaje u svom taboru. Patroklo uspijeva potisnuti Trojance s obala, ali ga Hektor ubija prije nego što je mogao voditi pravi napad na grad Troju. Nakon što je od $ntiloha, Nestorovog sina, primio vijest o Patroklovoj smrti, $hilej tuguje zbog smrti svog voljenog druga. jegova majka Tetida dolazi utješiti izbezumljenog $hileja. 2na nagovori Hefesta da mu napravi novi oklop, umjesto oklopa koji je Patroklo nosio, a koji je uzeo Hektor. Novi oklop uključuje $hilejev štit, koji je vrlo detaljno opisan u pjesmi. Bijesan zbog Patroklove smrti, $hilej prekida svoje odbijanje borbe i preuzima boj, ubijajući mnoge ljude u svom bijesu, ali uvijek tražeći Hektora. $hilej se čak upušta u bitku s riječnim bogom Skamanderom, koji se naljutio što $hilej guši njegove vode svim ljudima koje je ubio. Bog pokušava utopiti $hileja, ali ga zaustavljaju Hera i Hefest. Sam =eus primjećuje $hilejev bijes i šalje bogove da ga obuzdaju tako da $hilej neće krenuti s pljačkanjem same Troje prije vremena određenog za njezino uništenje, naizgled pokazujući da nesputani $hilejev bijes može prkositi samoj sudbini. Napokon, $hilej pronalazi svoj plijen. $hilej tri puta progoni Hektora oko zidina Troje prije nego što $tena, u liku Hektorovog omiljenog i najdražeg brata, Deifoba, nagovori Hektora da prestane bježati i da prihvati borbu s $hilejem licem u lice. Nakon što Hektor shvati trik, spoznao je da je bitka neizbježna. äeleći se boriti, juriša na $hileja svojim jedinim oružjem, mačem, ali promašuje. Prihvativši svoju sudbinu, Hektor moli $hileja da mu ne poštedi život, već da se s poštovanjem odnosi prema njegovom tijelu nakon što ga ubije. $hilej govori Hektoru da je beznadno očekivati to od njega, izjavljujući da bi "moj bijes sada mogao nagnati da ti rasječem meso i pojedem te sirovog - takve si mi patnje prouzročio." $hilej tada ubija Hektora i vuče njegovo tijelo iza svojih kola. Nakon sna u kojem Patroklo moli $hileja da održi njegov sprovod, $hilej organizira niz pogrebnih igara u čast svog pratioca. Na početku dvoboja s Hektorom, $hilej se spominje kao najsjajnija zvijezda na nebu, koja se pojavljuje u jesen, 2rionov pas Sirius znak zla. Prilikom kremiranja Patroklo se uspoređuje s Hesperom, večernjom zapadnom zvijezdom Venerom , dok gorenje pogrebne lomače traje dok Fosfor, jutarnja istočna zvijezda također Venera ne zađe siđe . Uz pomoć boga Hermesa, Hektorov otac Prijam odlazi u $hilejev šator kako bi molio $hileja da vrati Hektorovo tijelo kako bi ga mogli pokopati. $hilej popušta i obećava primirje za vrijeme trajanja sprovoda, koji traje devet dana sa ukopom 10 . Pjesma završava opisom Hektorova sprovoda, s propašću Troje i samoga $hileja koji tek dolazi. Kasniji epski izvještaji: borba Pentezileje i Memnona (p Ä$ethiopis³ 7. stoljeće pr. n.e. i djelo nazvano ÄPosthomerica³, koje je sastavio Kvint iz Smirne u četvrtom stoljeću nove ere, povezuju daljnje događaje iz Trojanskog rata. Kada Pentezileja, kraljica $mazonki i $resova kći, stigne u Troju, Prijam se nada da će ona poraziti $hileja. Nakon privremenog primirja s Prijamom, $hilej se bori i ubija kraljicu-ratnicu, samo da bi kasnije tugovao zbog njezine smrti. početku je bio toliko smeten njezinom ljepotom da se nije borio tako intenzivno kao inače. Nakon što je shvatio da njegova rastresenost ugrožava njegov život, ponovno se usredotočio i ubio ju. Nakon Patroklove smrti, Nestorov sin $ntiloh postaje $hilejev najbliži pratilac. Kada Memnon, sin božice zore (os i kralj (tiopije, ubije $ntiloha, $hilej se još jednom osveti na bojnom polju, ubivši Memnona. Stoga (os neće dopustiti da sunce izađe dok ga =eus ne nagovori. Borba između $hileja i Memnona oko $ntiloha nalik je borbi $hileja i Hektora protiv Patrokla, osim što je Memnon za razliku od Hektora također bio sin božice. Mnogi homerski učenjaci tvrdili su da je ta epizoda nadahnula mnoge detalje u opisu Patroklove smrti u ÄIlijadi³ i $hilejeve reakcije na nju. Ta je epizoda potom bila temelj cikličkog epa Ä$ethiopis³, koji je nastao nakon ÄIlijade³, vjerojatno u 7. stoljeću pr. n.e. Djelo³(tiopis³ sada je izgubljeno, osim što postoje razbacani fragmenti koje su citirali kasniji autori. Ahilej i Patroklo Točna priroda $hilejeva odnosa s Patroklom bila je predmet spora još u klasičnom razdoblju i u modernom dobu. U ÄIlijadi³ se čini da je to model dubokog i odanog prijateljstva. Homer ne sugerira da su $hilej i njegov bliski prijatelj Patroklo imali seksualne odnose. Iako u tekstu ÄIlijade³ nema izravnih dokaza da su $hilej i Patroklo bili ljubavnici, tu su teoriju iznijeli neki kasniji autori. Komentatori od klasične antike do danas često su tumačili odnos kroz prizmu svojih kultura. U $teni 5. stoljeća prije nove ere, intenzivna veza često se promatrala u svjetlu grčkog običaja paiderasteia, što je odnos između starijeg muškarca i mlađeg, obično tinejdžera. U slučaju Patrokla i $hileja, $hilej bi bio mlađi jer se Patroklo obično smatra starijim. U Platonovom simpoziju sudionici u dijalogu o ljubavi pretpostavljaju da su $hilej i Patroklo bili par Fedar tvrdi da je $hilej bio mlađi i ljepši, pa je stoga on bio voljeni, a Patroklo ljubavnik. Međutim, starogrčki nije imao riječi za razlikovanje heteroseksualnog i homoseksualnog, te se pretpostavljalo da muškarac može željeti zgodne mladiće i imati seks sa ženama. Mnogi parovi muškaraca kroz povijest uspoređivani su s $hilejem i Patroklom, a kao da impliciraju homoseksualnu vezu. Ahilejeva smrt $hilejeva smrt, čak i ako se smatra samo onako kako se dogodila u najstarijim izvorima, složena je smrt s mnogo različitih proturječnih stihova. Počevši od najstarijeg izvještaja, u ;;II. knjizi ÄIlijade³, Hektor na svom posljednjem umirućem dahu predviđa da će ga Paris i $polon ubiti kod Skejskih vrata koja vode u Troju strelicom u peti prema Staciju . U ;;III. knjizi, tužni duh mrtvog Patrokla posjećuje $hileja baš kad tone u san, tražeći da se njegove kosti stave zajedno sa $hilejevim u njegovu zlatnu vazu, što je bio dar njegove majke. U ;I. knjizi Ä2diseja³, 2disej plovi u podzemni svijet i razgovara sa sjenama. Jedan od njih je $hilej, koji kada je pozdravljen kao "blagoslovljen u životu, blagoslovljen u smrti", i odgovara da bi radije bio rob najgoreg gospodara nego bio kralj svih mrtvih. $li $hilej zatim pita 2diseja o podvizima njegova sina u Trojanskom ratu, a kada 2disej ispriča o Neoptolemovim junačkim postupcima, $hilej je ispunjen zadovoljstvom. To ostavlja čitatelja s dvosmislenim razumijevanjem onoga što je $hilej osjećao o herojskom životu. U ;;IV. knjizi Ä2diseje³ čitamo sablasni izvještaj mrtvog kralja $gamemnona o njegovoj smrti $hilejeve izbijeljene kosti s pogrebne lomače pomiješane su s Patroklovim i stavljene u zlatnu vazu njegove majke. Također, kosti $ntilokusa, koji je nakon Patroklove smrti postao bliži $hileju nego bilo koji drugi, bile su odvojeno zatvorene. Izvođene su i uobičajene pogrebne igre heroja, a na Helespontu je izgrađena ogromna grobnica ili humak za moreplovce koji su dolazili na slavlje. $hilej je u djelu Ä$ethiopis³ predstavljen kako nakon svoje smrti živi na otoku Leuke na ušću rijeke Dunav. Druga verzija $hilejeve smrti je da se duboko zaljubio u jednu od trojanskih princeza, Poliksenu. $hilej traži od Prijama Polikseninu ruku. Priam je spreman jer bi to značilo kraj rata i savez s najvećim svjetskim ratnikom. $li dok Prijam nadzire privatni brak Poliksene i $hileja, Paris, koji bi se morao odreći Helene ako se $hilej oženi njegovom sestrom, skriva se u grmlju i gađa $hileja božanskom strijelom i ubija ga. Prema nekim pričama, za života se oženio Medejom, tako da su se nakon njihove smrti oboje spojili na (lizejskim poljima Hada – kako je Hera obećala Tetidi u $polonijevoj Ä$rgonautici³ . st. pr.n.e. . Sudbina Ahilejeva oklopa $hilejev oklop bio je predmet svađe između 2diseja i Telamonova $janta $janta Ävelikog³ . Natjecali su se za to držeći govore o tome zašto su oni bili najhrabriji nakon $hileja zahvaljujući svojim trojanskim zarobljenicima. Nakon što su razmotrena izlaganja obojice, zaključeno je da 2disej više zaslužuje oklop. Bijesan, $jant je prokleo 2diseja, zbog čega je zaradio bijes $tene, koja je $janta privremeno toliko izludjela od tuge i tjeskobe da je ovaj počeo ubijati ovce, smatrajući ih svojim suborcima. Nakon nekog vremena, kada je $tena prestala s njegovim ludilom i $jant shvatio da je zapravo ubijao ovce, bio je toliko posramljen da je počinio samoubojstvo. 2disej je na kraju dao oklop Neoptolemu, $hilejevu sinu. Kada se 2disej susreće s $jantovom sjenom mnogo kasnije u Kući Hada Ä2diseja³ 11.5 –566 , $jant je još uvijek toliko ljut zbog ishoda natjecanja da odbija razgovarati s 2disejem. 2klop za koji su se borili izradio je Hefest, što ga čini mnogo jačim i ljepšim od bilo kojeg oklopa koji je smrtnik mogao izraditi. Napravljen je kao oprema jer je njegov prvi komplet nosio Patroklo kada je išao u bitku, a Hektor ga je uzeo kada je ubio Patrokla. $hilejev štit također je napravio bog vatre. jegovo legendarno koplje dao mu je mentor iron prije nego što je sudjelovao u Trojanskom ratu. valo se Pelijansko koplje kojim navodno nitko drugi nije mogao rukovati. elikvija za koju se tvrdilo da je $hilejevo brončano koplje stoljećima se čuvala u $teninom hramu na akropoli Phaselis, ikija (luka u Pamfilijskom zaljevu u Maloj $ziji . *rad je . godine prije n.e. posjetio Aleksandar eliki, koji je sebe zamišljao kao novog Ahileja, a sa sobom je nosio Homerovu ÄIlijadu.³ Međutim, njegovi dvorski biografi ne spominju koplje, ali je ono kasnije prikazano kao da je još uvijek postojalo u vrijeme Pauzanije u 2. stoljeću n. e. Ahil, Ajaks i igra 'petteia' Brojne slike na keramici upućuju na priču koja se ne spominje u književnim tradicijama. U nekom trenutku rata, Ahilej i Ajant su igrali društvenu igru petteia . Bili su zadubljeni u igru i nesvjesni okolne bitke. Trojanci su napali i stigli do heroja, koje je spasila samo intervencija boginje Atene. #0ožavanje i herojski kult Ahileja u Grka Ahilejev grob, koji je postojao tijekom antike u Troadi, štovali su Tesalci, ali i perzijske ekspedicijske snage, kao i Aleksandar eliki i rimski car Karakala. Ahilejev kult mogao se naći i na drugim mjestima, npr. g. na otoku Astipaleji u poradima, u parti koja je imala svetište, u Elidi i Ahilejevoj domovini Tesaliji, kao i u grčkim gradovima Tarentumu, okri i Krotonu, objašnjavajući gotovo panhelenski kult posvećen tom velikom heroju. Ahilejev kult ilustriran je u Polikseninom sarkofagu iz 500. pr. n.e., a koji prikazuje žrtvovanje Poliksene u blizini Ahilejeva groba. trabon 1 .1. 2 je također sugerirao da je takav Ahilejev kult postojao u Troadi ÄU blizini Sigeija nalazi se hram i spomenik Ahileju, te spomenici Patrokla i Antiloha. Iliensi izvode svete ceremonije u čast svima njima, pa čak i $jantu. $li oni ne štuju Herakla, navodeći kao razlog da je on opustošio njihovu zemlju.“Čini se da je širenje i intenzitet štovanja heroja među *rcima koji su se naselili na sjevernoj obali Ponta Euksinskog, današnjeg rnog mora, bilo izvanredno. $rhaični kult je potvrđen za milezijsku koloniju lbiju kao i za otok usred rnog mora, koji se danas poistovjećuje sa mijskim otokom (ukrajinski mí - jnij, =miin\i, blizu Kilije, Ukrajina . Rani posvetni natpisi iz grčkih kolonija na &rnom moru grafiti i ispisani glineni diskovi, koji su vjerojatno bili zavjetni darovi, iz 2lbije, područja otoka Berezan i Tauričkog Hersonesa potvrđuju postojanje herojskog kulta Ahileja od 6. stoljeća prije n.e. i nadalje. Kult je još uvijek cvjetao u 3. stoljeću n. e., obzirom da se posvetne stele iz lbije odnose na Ahileja PontirchƝsa "gospodar mora" ili "Ponta (uksinskog" , a koji je zazivan kao zaštitnik grada iz lbije i štovan jednako kao i olimpski bogovi poput lokalnog boga Apolona Prostatesa, ermes Agoreja, ili Posejdona. Plinije Stariji 2 . – 7 . n.e. u svojoj knjizi „Prirodoslovlje“spominje "luku $hileja" i "$hilejev otok", poznat po grobnici tog "čovjeka", a koja se nalazi u blizini lbije i Dnjeparsko-bugskog ušća. Nadalje, na rimskih milja od ovog otoka, on svjedoči o poluotoku "koji se pruža u obliku mača", nazvan Dromos $chilleos "$hilejeva trkaća staza" i smatra ga mjestom junakove vježbe ili igara koje je on pokrenuo. Plinijev suvremenik Pomponije Mela oko . n.e. govori da je Ahilej pokopan na otoku po imenu $hileja, smještenom između Boristena i Istera, što je dodatno pridonijelo geografskoj zbrci. Kapetan Kritzikly (N ikolaj Dmitrievič otkrio je 182 . godine na 2toku zmija ruševine četvrtastog hrama, dimenzija 30 metara, vjerojatno posvećenog $hileju. Drugo istraživanje 18 0. godine pokazalo je da je izgradnja svjetionika uništila sve tragove ovog hrama. atpis na lekitosu s crnom glazurom iz 5. stoljeća prije n.e., pronađen na otoku iste godine, glasi "*laukos, Posejdonov sin, posvetio me $hileju, gospodaru Leuke." U drugom natpisu iz 5. ili . stoljeća prije n.e., Ahileju, gospodaru euke, kip je posvetio građanin 2lbije, dok u daljnjem tekstu posvete grad lbija potvrđuje svoje kontinuirano održavanje kulta na otoku, ponovno sugerirajući njegovu lokaciju kao mjesto nadregionalnog štovanja heroja. Čini se da herojski kult posvećen $hileju na Leuci seže do izvještaja iz izgubljenog epa „Aethiopis“prema kojem je, nakon njegove prerane smrti, Tetida ugrabila svog sina s pogrebne lomače i odnijela ga u mitski Le~kƝ Nrsos "Bijeli otok" . Već u 5. stoljeću prije nove ere, Pindar je spomenuo kult Ahileja na "svijetlom otoku" phaenni nksos u &rnom moru, dok će u svom drugom djelu Pindar prepričati priču o besmrtnom $hileju koji živi na zemljopisno neodređenom otoku Blest zajedno s drugim junacima kao što su njegov otac Pelej i Kadmo. Dobro je poznata veza ovih mitoloških retnih otoka (' maká rôn nrsoi ili homerskog (lizija s potokom 2ceanom koji prema grčkoj mitologiji okružuje naseljeni svijet. *u\ Hedreen je pronašao daljnje dokaze za tu povezanost Ahileja sa sjevernim rubom naseljenog svijeta u Alkejevoj pjesmi, gdje se govori o "$hileju, gospodaru Skitije" i suprotnosti jevera i uga, kao što je evocirano Ahilejevom borbom protiv etiopskog princa Memnona, koji će sa svoje strane biti majka (osa kojega je nakon njegove smrti odvela u domovinu. Brojni važni trgovački lučki gradovi u grčkim vodama bili su posvećeni $hileju. Herodot, Plinije Stariji i Strabon izvijestili su o postojanju grada $chtlleion, kojeg su sagradili doseljenici iz Mitilene u 6. stoljeću prije nove ere, blizu herojeva pretpostavljenog grobnog humka u Troadi. Kasnije potvrde ukazuju na $htlejona u Meseniji prema Stefanu Bizantu i $htleja u Lakoniji. Nicolae Densuúianu prepoznao je vezu s $hilejem u imenima $kvileje i sjevernog kraka delte Dunava, zvanog &hilia vjerojatno od starijeg $hileja , iako njegov zaključak da je Leuce imao suverena prava nad &rnim morem, evocira moderno, a ne arhaično tumačenje pomorskog zakona. (pirski kraljevi tvrdili su da potječu od $hileja preko njegova sina Neoptolema. $leksandar Veliki, sin epirske princeze 2limpije, stoga je također mogao tvrditi da je podrijetlom povezan s $hilejem, te je u mnogočemu nastojao biti poput svog velikog pretka. Kaže se da je posjetio $hilejev grob u $hileionu dok je prolazio pored grada Troje. *odine 216. nove ere rimski car Karakala, dok je bio na putu u rat protiv Parta, oponašao je $leksandra održavajući igre oko $hilejeva groba. Ahilej u djelima grčkih autora *rčki tragičar (shil napisao je trilogijsku dramu o $hileju, koju moderni znanstvenici nazivaju Ä$hilej.³ Tragedije govore o $hilejevim djelima tijekom Trojanskog rata, uključujući njegovu pobjedu nad Hektorom i konačnu smrt kada mu se Parisova strijela, a koju je navodio bog $polon, smrtonosno probila u petu. Postojeći fragmenti trilogije Ä$hilej³ i drugi (shilovi fragmenti sastavljeni su kako bi proizveli funkcionalnu modernu predstavu. Prvi dio $hilejeve trilogije, ÄMirmidonci³, fokusirao se na odnos $hileja i zbora, a koji predstavlja ahejsku vojsku koja pokušava uvjeriti $hileja da odustane od svoje svađe sa $gamemnonom i nastavi borbu protiv Trojanaca danas je preživjelo samo nekoliko redaka. U Platonovom ÄSimpoziju³, Fedar ističe da je (shil prikazao $hileja kao ljubavnika, a Patrokla kao voljenog Fedar tvrdi da je to netočno jer je $hilej, budući da je bio mlađi i ljepši od njih dvoje, bio voljeni i onaj koji je toliko volio svojeg ljubavnika da je odlučio umrijeti kako bi ga osvetio. Tragičar Sofoklo također je napisao dramu o $hilejevoj ljubavi, s njim jasno kao glavnim likom. Sačuvano je tek samo nekoliko fragmenata. Potkraj 5. stoljeća prije nove ere u grčkoj drami pojavljuje se negativniji pogled na $hileja (uripid ga spominje gorkim ili ironičnim tonom u Hekubi, (lektri i Ifigeniji. Ahilej u grčkoj filozofiji U ÄMaloj Hipiji³, dijalogu koji se pripisuje Platonu, arogantan čovjek po imenu Hipija raspravlja sa Sokratom. Njih dvoje ulaze u raspravu o laganju. 2ni odlučuju da osoba koja namjerno laže mora biti "bolja" od osobe koja nenamjerno laže, a na temelju toga da netko tko namjerno laže mora razumjeti temu o kojoj laže. Sokrat se služi raznim analogijama, raspravljajući o atletici i znanostima kako bi dokazao svoju tvrdnju. Njih dvojica također opsežno spominju Homera. Sokrat i Hipija se slažu da je 2disej, koji je izmislio niz laži kroz Ä2diseju³ i druge priče u Trojanskom ratnom ciklusu, bio lažov koji je lagao namjerno. $hilej je, poput 2diseja, izrekao brojne neistine. Hipija vjeruje da je $hilej općenito bio pošten čovjek, dok Sokrat vjeruje da je $hilej lagao za vlastitu korist. Njih dvoje se svađaju je li bolje lagati namjerno ili slučajno. Sokrat na kraju odustaje od homerovskih argumenata i pravi sportske analogije kako bi potvrdio poantu netko tko čini zlo namjerno bolja je osoba od nekoga tko čini zlo nenamjerno. U rimskoj i srednjovjekovnoj književnosti Rimljani, koji su tradicionalno vukli svoju lozu do Troje, zauzeli su izrazito negativan stav o $hileju. Vergilije govori o $hileju kao o divljaku i nemilosrdnom koljaču ljudi, dok Horacije prikazuje $hileja kako nemilosrdno ubija žene i djecu. Drugi pisci, poput Katula, Propercija i 2vidija, predstavljaju drugu stranu omalovažavanja, s naglaskom na $hilejevu erotsku karijeru. 2va se linija nastavlja u latinskim izvještajima o Trojanskom ratu pisaca kao što su Diktis Kretski i Dares Frigijski te u ÄRoman de Troie³ Benovta de Sainte-Maurea i ÄHistoria destructionis Troiae³ *uida delle &olonnea, koji su ostali najčitanije i prepričavane verzije događajima pod Trojom sve do 17. stoljeća. $hileja je opisao bizantski kroničar Lav Ĉakon, ne kao Helena, već kao Skita, dok je prema bizantskom piscu Ivanu Malalasu njegovu vojsku činilo pleme ranije poznato kao Mirmidonci, a kasnije kao Bugari. Ahilej u modernoj književnosti i umjetnosti $hilej je svakako najsjajniji lik koji je stvorila grčka književnost, pa ako su Homerski epovi njezino najveće djelo, koje u epskoj poeziji do danas nije nadmašio ni jedan narod, tada je $hilej jedan od najsvjetlijih likova svjetske književnosti uopće. *otovo da i nema većeg autora svjetske književnosti koji nije obradio $hilejev lik, od Dantea, :illiama Shakespearea, Thomasa &orneillea, Johanna :olfganga von *oethea, StanislaZa :\spianskog do (dZarda Shanksa, Vladimira Nazora i brojnih pisaca današnjice &hriste :olf, &olleen Mc&ullough, Boris $kunjin, David Malouf, Medeline Miller te brojnih drugih . U glazbi je $hilej također često bio tema opera, baleta i srodnih žanrova. Isti je slučaj i sa filmskom umjetnošću. Ime $hilej korišteno je za najmanje devet ratnih brodova Kraljevske mornarice od 17 . godine HMS Ä$chilles³ . Facebook stranica: www.facebook.com/mvrp.pakrac E-mail: mvrp.pakrac@gmail.com Voditelj Muzeja vojne i ratne povijesti: Mario Tušek Poštovani ravnatelji, učitelji, nastavnici i profesori, pozivamo vas da u svoje nastavne kurikulume uvrstite i posjet našem muzeju kako bi obogatili svoju nastavu. Mnoge škole su naši redoviti posjetitelji, postanite i vi. Radujemo se vašem dolasku! Na početku Domovinskog rata, Hrvatska je osim oružja i streljiva oskudijevala i s raznom vrstom opreme za svoje postrojbe. To je posebno došlo do izražaja mobilizacijom domobranskih postrojbi diljem Hrvatske. Padom vojarni JN$ došlo se do određenog broja oružja, ali problem je bio nedovoljan broj odora za sve mobilizirane pripadnike. 2pće je poznato da odore bivše JN$ nitko nije htio prihvatiti, ali se ipak ponegdje mogla vidjeti koja košulja, kaciga ili kožni opasač bivše vojske. Na ratištima se tada moglo vidjeti raznih kombinacija opremanja vojnika, a onda su se u rujnu i listopadu na ratištima počele pojavljivati odore i oprema vojnika bivšeg DDR-a Njemačka Demokratska Republika . Padom Berlinskog zida i ujedinjenjem dvije Njemačke, vojna skladišta nove države ostala su puna opreme istočnog vojnog bloka koja je svoj put pronašla do naših ratišta. Kada su se pojavile na bojišnicama diljem Hrvatske, branitelji baš i nisu bili sretni s njihovim ÄzastarjelimÄ izgledom, ali dolaskom hladnijih dana, odore su se pokazale kao pun pogodak za rovove i razne improvizirane nastambe. Tijekom vremena, kada je već i domaća proizvodnja odora uzela maha, ova vrsta odora polako se povlači iz uporabe kako bi Hrvatska vojska i vizualno postala jedno. U različitim dijelovima Hrvatske, ovaj maskirni uzorak drugačije se nazivao. Kod nas na pakračko – lipičkom ratištu bio je poznat kao prepelica, a tijekom vremena saznali smo i za nazive kao što su riža, rizi-bizi, šibicarka, mravi, kiša«Iako je nama ova odora poznata kroz vojnu opremu DDR -a, i druge vojske istočnog bloka koristile su ovakav maskirni uzorak. U jednom komentaru na stranici Muzeja, Mislav Mihulja je napisao ÄIspravan, a ujedno i službeni naziv te odore glasio je Strichmuster ili, alternativno, Strichtarn uzorak kiše , a bivša NV$ Nationale Volks $rmee, u prijevodu Nacionalna narodna armija zapravo nije bila izvorni kreator ni korisnik tog uzorka, već ju je prvi puta preuzela 1 65. od ondašnje Poljske narodne armije LudoZe :ojsko Polskie - L:P , koja ga je usvojila osam godina ranije 1 58. pod oznakom Zz. 58 Zzor 1 58 - uzorak 1 58 te imenom Deszcz\k kišne kapi . 2sim Istočne Njemačke i Poljske, isti je ovaj uzorak popularizirala još i ondašnja Čehoslovačka narodna armija Češko - Slovenska Lidova $rmada - ČSL$ , koja ga je prvi puta usvojila dvije godine prije NV$ 1 6 . godine pod službenim imenom Jehlici igle , tako da su ovaj jedan te isti uzorak zapravo koristile i Poljska i Čehoslovačka te na posljetku istočnonjemačka vojskaÄ. Kako članak ne bi prikazivao samo opremu, opet vam donosimo nekoliko zanimljivih fotografija našeg suradnika äeljka *ašparovića – *aše.

hr-hr